बच्चाको साथ यात्राको लागि सुझावहरूबच्चाको साथ यात्राको लागि सुझावहरू

हामीले यसलाई पहिले भनिन्छ: यात्रामा यो जस्तो छैन। जब तपाईं एक बच्चालाई हवाइजहाजमा ल्याउनुहुन्छ, तपाईं एक पुस्तक एक्लै गर्न अनुमति दिनुहोस् एक पुस्तक एक्लै अनुमति दिन तपाईं भाग्यशाली हुनुहुनेछ। त्यसोभए